eLaborate
::: eLaborate options :::
  Zoeken  Ga naar versnummer

  (1 - 3664 / 18603 - 22266)

  Zoekformulier

  Zoeken in alle tekst

  Zoekbereik

  Doorzoek site
  Doorzoek huidige map

  Tekst  De editie

  Een nieuwe uitgave

  Vrijwel alle Middelnederlandse Arturromans zijn toegankelijk gemaakt in een moderne, wetenschappelijke editie. Walewein ende Keye is nog niet eerder als afzonderlijke roman uitgegeven. Omstreeks 1961 begon Wim Gerritsen, samen met een werkgroep Utrechtse neerlandici, aan de voorbereidingen voor een editie van Walewein ende Keye. Hoewel de editie er toen niet is gekomen, is er wel veel werk verzet. Een diplomatisch afschrift werd vervaardigd en gecompleteerd met woordverklaringen en paleografisch commentaar. Voorzover mogelijk zijn die vroegere inspanningen verwerkt in deze editie.
              In 2010 verschijnt een gedrukte editie van Walewein ende Keye in de reeks Middelnederlandse Lancelotromans onder auspiciĆ«n van het Huygens ING - KNAW.1 Deze editie wordt uitgegeven door uitgeverij Verloren te Hilversum. De gedrukte editie zal geflankeerd worden door een digitale editie. Deze webeditie is een voorloper van die definitieve digitale versie en bevat een eerste publicatie van de leestekst met commentaar, zoals die ook te vinden zal zijn in de gedrukte editie. Een gecomprimeerde versie van de inleiding op de gedrukte uitgave vergezelt de digitale tekst.
              De editie is gemaakt met behulp van eLaborate, een door het Huygens ING ontwikkelde webapplicatie voor de vervaardiging van tekstedities.2

  Deze editie maakt gebruik van scans van de beroemde Lancelotcompilatie, een handschrift dat bewaard wordt in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag onder signatuur 129 A 10. Walewein ende Keye vult het twintigste katern van dit handschrift (F. 178r-187v). De scans van deze folia zijn vervaardigd door de reproductie-afdeling van de Koninklijke Bibliotheek. Wij zijn de KB zeer erkentelijk voor de toestemming de scans in de webeditie te gebruiken. Tevens bedanken wij Ed van der Vlist, conservator middeleeuwse handschriften, voor de geboden mogelijkheden met het handschrift te werken.

  1
  Deze editie in druk zal een uitgebreidere inleiding bevatten dan de digitale editie.
  2
  Vgl. voor een toelichting bij het programma Karina van Dalen-Oskam, Please eLaborate, in: Madoc 23 (2009), p. 36-41.

   
  [text]
  [text]
  [text]